EDS TRÄDGÅRD i Östhammar    
    1 km norr om Östhammars rondellen

Boka ett hembesök! Trädgårdsrådgivning Skiss och Växtförslag Handelsträdgård  i Roslagen

   OBS! - Nu i oktober har vi högst varierande öppettider. Ring alltid först!! 073 64 65 925

        och du kan alltid maila: order@edstradgard.se


Vi gör hemmbesök/trädgårdsrådgivning i stort sätt året runt. Ring Lotta 0736 17 18 17

  
Här är 5-7 års äppelträd av olika sorter - planterat som aléträd
  
          Silverpäron prydnadsträd fruktträd

Nya projekt på G!

Tyvärr är kommer trädgårdsplanering i slutet av ett nybygge. Och det utan att man har budjuterat det alls! Ett anlägt tomt med buskar, häckar och träd ökar reéllt värdet av fastigheten. Hör med oss i en tidigt skeende!

<-->