Eds Trädgård i Östhammar

Öppettider i april
onds - fred. 10-18   lörd 10-15   sönd - tisd stängt

Ja, sätt potatis, sättlök och frö har kommit!
Säsongsladning med växter kommer V.16

Tel/sms: 073 64 65 925
epost: order@edstradgard.se   
Gör ett besök hos oss!
Vi har en hel del Prydnadsbuskar, Äppelträd och Perenner.
Vi får nya. fräsch växter Veckan 16!

Perenner är din trädgårds juveler.
Perennrabatter ger blomning genom hela säsongen